АДМИНИСТРАЦИЯ МОБУ СОШ с. ТАЛАЛАЕВКА

 

Директор: Карташова Наталия Ивановна

                    тел.: 8(3473)278112   e-mail: talalaevkaskola2008@yandex.ru

 

Зам. директора по УВР:  Лукина Наталья Васильевна

                    тел.: 8(3473)278112   e-mail: luck7409@rambler.ru

Зам. директора по ВР:  Широбокова Наталья Васильевна

                    тел.: 8(3473)278112   e-mail: talalaevkaskola2008@yandex.ru